Mô tả chi tiết về Nấm hương rừng

- Trước thực trạng báo động về sự bát nháo nguồn cung các loại đồ khô gia vị Sói Biển đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn cung cấp đảm bảo chất lượng.

- Sau rất nhiều những thử nghiệm và đánh giá về chất lượng đồ khô đặc sản Điện Biên có chất lượng hơn hẳn do vậy Sói Biển đã lựa chọn để phân phối.

- Các sản phẩm đồ khô gồm có : Nấm hương rừng, mọc nhĩ, măng khô, miến dong riềng...