Đặc Sản Điện Biên

Điện Biên là một tỉnh miền núi phía tây bắc Việt Nam, có văn hóa đa dạng với nhiều dân tộc sinh sống. Nhờ địa hình đa dạng và khí hậu khắc nghiệt, Điện Biên đã cho ra đời nhiều loại đặc sản độc đáo, có hương vị đặc trưng và được yêu thích.